Lapsiperheiden kotipalvelu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella kodinhoitoapua saaneita lapsiperheitä oli vuonna 2014 suhteellisesti eniten Pohjois-Satakunnan ja Rauman seutukunnissa. (Taulukko 31)

Taulukko 31. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä 2014

Lähde: Sotkanet.fi