Lapsiperheiden toimeentulotuki

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sitä myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Koko maan vertailussa toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden suhteellinen osuus vuonna 2014 oli kaikissa Lounais-Suomen seutukunnissa alle maan keskiarvon. Suurin prosentuaalinen osuus sillä oli Turun seutukunnassa ja pienin Turunmaan seutukunnassa. (Taulukko 33)

Taulukko 33. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 2014

Lähde: Sotkanet.fi