Lastensuojelu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Avohuolto tarkoittaa lastensuojelussa yleensä sitä, että henkilö voi asua omassa kodissaan ja saada perheensä kanssa apua asioihin, joissa sitä tarvitaan. Lastensuojelutapaukset ovat kasvaneet 2000-luvulla kaikissa Lounais-Suomen seutukunnissa. Seutukuntien väliset erot olivat pieniä, asukasmäärään suhteutettuna eniten nuoria avohuollollisten tukitoimien piirissä oli vuonna 2014 Rauman ja Porin seutukunnissa, vähiten taas Vakka-Suomen seutukunnassa. (Taulukko 34)

Taulukko 34. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 2014

Lähde: Sotkanet

Huostassa olleet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Huostaanotolla tarkoitetaan sitä, että sosiaaliviranomaiset ottavat vastuun lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Laki määrää, että lapsi pitää ottaa huostaan, jos lapsen terveys tai kehitys on vakavassa vaarassa eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla. Huostaanotot ovat lisääntyneet tasaisesti kaikissa Lounais-Suomen seutukunnissa. Seutukuntien väliset erot huostaanotoissa olivat varsin pieniä. (Taulukko 35)

Taulukko 35. Huostassa vuoden aikana olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2014

Lähde: Sotkanet.fi