Nuorten kokemus hyvinvoinnista

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Kuvauksen sisältö

  • Kokemus terveydentilasta
  • Koulukiusaaminen
  • Ystävyyden puute
  • Tupakointi
  • Alkohoilin käyttö
  • Huumekokeilut