Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Valtakunnallinen vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

www.kunnat.net

www.sotkanet.fi

www.stat.fi