Kuvauksen sisältö

Lapin aluehallintovirasto

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Toimintaympäristön kuvaus muodostuu kahdesta kokonaisuudesta

  • Yleinen kuvaus, jossa tarkastellaan väestötietoja, aluerakennetta, elinkeinoja ja kuntien taloutta.
  • Vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen arvioinnin Lapset ja nuoret -teeman mukainen kuvaus, jossa tarkastellaan mm. lapsia ja nuoria palvelujen piirissa sekä nuorten kokemaa hyvinvointia.

Toimintaympäristön kuvaus liittyy aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevaan valtakunnalliseen peruspalvelujen arviointiin. Kuvaus sisältää analysoitua ja hyvin visualisoitua tietoa toimintaympäristöstä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Valtakunnallisesti peruspalvelujen saatavuus on arvioitu 15.4.2016 julkaistussa arviontiaineistossa. Tästä voi siirtyä tarkastelemaan valtakunnallisen arvioinnnin tuloksia.