Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

 

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016. Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016, www.temtoimialapalvelu.fi

http://luotsi.lappi.fi (Ennakointiportaali)

Lapin suhdannekatsaus 2016, http://luotsi.lappi.fi/lapin-suhdanteet

Valtakunnallinen peruspalvelujen arviointi 2015, toimintaympäristön kuvaus

www.ely-keskus.fi (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

www.kunnat.net (Suomen Kuntaliitto)

www.lapinliitto.fi (Lapin liitto)

www.minedu.fi (Opetusministeriö- ja kulttuuriministeriö)

www.sotkanet.fi (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet)

www.samediggi.fi (Saamelaiskäräjät)

www.tem.fi (Työ- ja elinkeinoministeriö)

www.tilastokeskus.fi (Tilastokeskus)

www.vm.fi  (Valtiovarainministeriö)

www.ymparisto.fi (Ympäristöhallinto)