Beskrivningens uppbyggnad

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Omvärldsbeskrivning för basserviceutvärderingen 2015

Omvärldsbeskrivningen består av två helheter

  • En allmän beskrivning med information om befolkningen, regionala strukturer, näringar och kommunal ekonomi.
  • Beskrivningen över basserviceutvärderingen för 2015 enligt temat Barn och unga som behandlar till exempel tjänsterna för barn och unga och ungas uppfattning om sin hälsa.

Beskrivningen hänför sig till den landsomfattande basserviceutvärderingen 2015 som gjordes av regionförvaltningsverken. Barn och unga var temat för utvärderingen, vilket beaktades i beskrivningens sakinnehåll. Beskrivningen omfattar analyserad och väl visualiserad information om omvärlden och barns och ungas välmående.

Tillgången till basservice är utvärderad i utvärderingsmaterialet som publicerades 15.4.2016. Klicka här för att gå till utvärderingsresultaten.