Allmänn beskrivning

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Befolkning
  • Regionalstruktur
  • Näringslivet
  • Kommunernas ekonomi