Barn och ungdomar

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Bakgrundsindikatorer
  • Tjänsterna för barn och unga
  • Ungas uppfattning om sin hälsa